Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Piekarnia „Ziarno” Jan Winiarski Spółka Jawna, ul. Skrzyszowska 11, 33-100 Tarnów

w związku z realizacją projektu nr RPMP.04.02.00-12-0216/18, pn. „Termomodernizacja, montaż instalacji PV, modernizacja oświetlenia wraz z unowocześnieniem wyposażenia i parku maszynowego szansą na zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Piekarnia Ziarno Jan Winiarski sp. j.”, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym 1/2021, dotyczącym wyboru wykonawcy na zadanie pn.: „Dostawa mieszarki”.© Ziarno Winiarscy / Wszystkie prawa zastrzeżone
wykonanie: redruk.pl