Historia Piekarni Ziarno

Historia naszej firmy zaczyna się w 1944 roku. Wtedy to nestor rodu – Piotr Winiarski – na tarnowskiej starówce otwiera pierwszą piekarnię sygnowaną szyldem „Ziarno”.

Rodzinny interes „przechodzi z ojca na syna”, zatem schedę po mistrzu Piotrze przejmuje jego następca – Jan Winiarski, który nie tylko kontynuuje ojcowskie tradycje, ale także rozbudowuje i modernizuje działalność.

Obecnie w zarządzaniu firmą uczestniczy już trzecie pokolenie, dwaj wnukowie seniora rodu – Piotr i Paweł.

Rodzinne przedsiębiorstwo kultywuje swe tradycje, lecz jednocześnie systematycznie unowocześnia produkcję i doskonali technologię wypieku swych wyrobów, stale dostosowując je do zmieniających się wymagań klientów oraz rynku.

© Ziarno Winiarscy / Wszystkie prawa zastrzeżone
wykonanie: redruk.pl